Vaši podaci su uvijek Vaši!

Goodbed nema mjesečnu pretplatu! Nema obračuna prema broju smještajnih jedinica i mjesecima pretplate. Nema "lite", "standard" i "professional" verzija. JEDNOKRATNOM REGISTRACIJOM Vaši podaci su Vam uvijek dostupni!

Novosti u verziji 2.3.2

 • popravak buga kod izrade ponuda

Novosti u verziji 2.3.1

 • dodano ID polje kod prijave u sustav eVisitor

Novosti u verziji 2.3

 • automatska izrada ponuda u kn ili eur
 • automatska izrada potvrde rezervacije (voucher) u kn ili eur
 • mogućnost kopiranja cjenika prethodne godine
 • ispis liste rezervacija
 • poboljšano sortiranje

Novosti u verziji 2.2

 • automatska prijava gostiju u sustav eVisitor

Novosti u verziji 2.1

 • prijava gostiju u Turističku zajednicu
 • prijava gostiju u MUP
 • ispis potvrda o prijavi za goste
 • izrada i ispis PDV i PDV-S obrasca (agencijska provizija)

Novosti u verziji 2.0

 • kalendar rezervacija sa 8 (prilagodljivih) statusa rezervacija
 • detaljna statistika za svaku godinu
 • mogućnost usporedbe bilo koje dvije godine u statistici
 • lista zadataka / aktivnosti
 • mogućnost automatskog dodavanja datuma dolazaka i odlazaka na listu aktivnosti
 • mogućnost dodavanja i naplate dodatnih usluga
 • mogućnost obračuna uvećanja u postotku ili iznosu
 • prilagodba izgleda cjenika / računa kroz proizvoljna polja za unos teksta
 • pretvarenje rezervacije u boravak jednim klikom
 • lista partnera (agencija) s kojima surađujete - izrada računa na ime partnera
 • prilagodba izbornika
 • lista svih gostiju - dodavanje gostiju u boravak jednim klikom

Mogućnosti programa

 • unos svih potrebnih podataka o objektu i iznajmljivaču
 • unos logotipa/znaka objekta
 • unos neograničenog broja smještajnih jedinica sa svim potrebnim podacima
 • unos cjenika za pojedinu smještajnu jedinicu s neograničenim brojem cjenovnih perioda
 • unos cjenika moguć je u kunama ili eurima
 • automatsko ažuriranje cjenika vezano uz promjenu tačaja
 • mogućnost dodavanja dodatnog teksta / napomena na cjeniku
 • ispis cjenika u kn ili kn i eur
 • unos boravaka
 • unos svih podataka o gostima uključujući i skenirani dokument ili fotografija
 • automatska izrada računa prema unesenom cjeniku
 • ispis računa u kn ili kn i eur
 • mogućnost obračuna popusta na računu u određenom iznosu ili postotku
 • mogućnost dodavanja dodatnog teksta / napomena na računu
 • izrada i ispis obrasca Popis gostiju
 • izrada i ispis obrasca Evidencije prometa
 • izrada i ispis TZ obrasca
 • arhiviranje prijašnjih godina
 • sve arhivirane godine dostupne su u svakom trenu

Korisničko sučelje programa

Dashboard

Statistika

Smještaj

Pregled rezervacija

Kalendar

Boravak

Gosti

Računi

Osnovne postavke

Postavke ispisa

Arhiva

TZ obrazac


Preuzimanje Demo verzije programa

Demo verzija programa koju možete preuzeti daje vam mogućnost da isprobate sve funkcije programa prije nego što se odlučite za registraciju. U demo verziji nije moguće izmjeniti ime i prezime vlasnika objekta. Umjesto imena i prezimena vlasnika na ispisanim dokumentima stoji tekst "Demo verzija", a svi ispisani dokumenti imaju u podlozi oznaku demo verzije.

Goodbed je moguće koristiti sa USB sticka - odaberite ZIP i samo "raspakirajte" u mapu po Vašem izboru. Ako Vam više odgovara, odaberite EXE s instalacijom prilikom koje se, nakon odabira mape u koju želite instalirati program, automatski kreiraju prečaci za lakše pokretanje programa.

Ukoliko niste sigurni što odabrati, kontaktirajte nas - rado ćemo pomoći!

Goodbed ver. 2.3.2 (EXE)
verzija s instalacijom
Goodbed ver. 2.3.2 (ZIP)
verzija bez instalacije

Povijest verzija programa

Ver 2.3.2

 • popravak buga kod izrade ponuda

Ver 2.3.1

 • dodano ID polje kod prijave u sustav eVisitor

Ver 2.3

 • automatska izrada ponuda u kn ili eur
 • automatska izrada potvrde rezervacije (voucher) u kn ili eur
 • mogućnost kopiranja cjenika prethodne godine
 • ispis liste rezervacija
 • poboljšano sortiranje lista klikom na naziv kolone
 • ispisani dokumenti (cjenici, računi, ponude i potvrde) su na hrvatskom i engleskom

Ver 2.2

 • automatska prijava gostiju u sustav eVisitor
 • sigurnosno upozorenje prilikom uvoza i izvoza podataka
 • ukidanje mogućnosti prijave gostiju u TU i MUP, zbog uvođenja zakonske objave prijave kroz sustav eVisitor

Ver 2.1

 • prijava gostiju u turističku zajednicu
 • podržana je većina formata koja se koristi za prijavu
 • prijava gostiju u MUP
 • ispis potvrda o prijavi za goste
 • izrada i ispis PDV i PDV-S obrazaca za obračun agencijske provizije
 • prilikom unoza rezervacije/boravka, datum odlaska automatski se postavlja na slijedeći dan od datuma dolaska
 • bolje označeno ("hover") sortiranje podataka klikom na naslov kolone
 • izmjena stope za obračun turističke članarine za 2016. i 2017. godinu

Ver 2.0

 • kalendar rezervacija s prilagodljivim statusima rezervacija
 • detaljna statistika
 • lista zadataka/aktivnosti
 • unos i obračun dodatnih usluga
 • obračun uvećanja u postotku ili iznosu
 • lista partnera
 • lista gostiju
 • mogućnost prilagodbe izgleda računa i cjenika

Ver 1.3

 • dodatna verifikacija preklapanja datuma kod unosa/izmjene boravka

Ver 1.2

 • ispravak verifikacije unosa godine
 • izmjena predodabranog puta za instalaciju programa sa C:\Goodbed na C:\Program Files\Goodbed kako bi se izbjegla potreba davanja administratorskog pristupa programu

Ver 1.1

 • popravaki sitnih bugova