Registracija programa

Registracijom programa dobivate pravo neograničenog korištenja programa. Cijena registracije je jednokratna. Nema mjesečnih troškova!

Cijena registracije programa Goodbed ver. 2.3.2 iznosi 700 kn.

Ako želite registrirati program, upišite svoje podatke u donji obrazac. Ime i prezime iznajmljivača je potrebno upisati točno kako je navedeno na Rješenju o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, jer će nakon registracije programa, tako biti ispisano na svim dokumentima. Ime i prezime iznajmljivača nije moguće naknadno mijenjati.

Nakon popunjavanja i slanja obrasca, na navedenu e-mail adresu dobit ćete ponudu po kojoj se vrši plaćanje. Nakon uplate e-mailom ćete dobiti licencni ključ kojim otključavate sve funkcije programa.


Obrazac za registraciju programaverification code