Registracija programa

Registracijom programa dobivate pravo neograničenog korištenja programa. Cijena registracije je jednokratna. Nema mjesečnih troškova!

Cijena registracije programa Goodbed ver. 3.0.2 iznosi 195 €.
U cijenu su uključene i sve nadogradnje verzije.

Ako želite registrirati program, upišite svoje podatke u donji obrazac. Ime i prezime iznajmljivača je potrebno upisati točno kako je navedeno na Rješenju o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, jer će nakon registracije programa, tako biti ispisano na svim dokumentima. Ime i prezime iznajmljivača nije moguće naknadno mijenjati.

Nakon popunjavanja i slanja obrasca, na navedenu e-mail adresu dobit ćete ponudu po kojoj se vrši plaćanje. Nakon uplate e-mailom ćete dobiti licencni ključ kojim otključavate sve funkcije programa.


Obrazac za registraciju programaverification code